اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30

عنوان : ( کابرد بازاریابی اجتماعی در تمایل به رفتار خرید سبز با استفاده از تئوری رفتار منطقی )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , فاطمه نژادشکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازاریابی اجتماعی ،رفتار خرید سبز،تئوری رفتار منطقی

کلمات کلیدی

, بازاریابی اجتماعی , رفتار خرید سبز, تئوری رفتار منطقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042311,
author = {کاظمی, مصطفی and نژادشکوهی, فاطمه},
title = {کابرد بازاریابی اجتماعی در تمایل به رفتار خرید سبز با استفاده از تئوری رفتار منطقی},
booktitle = {اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازاریابی اجتماعی ،رفتار خرید سبز،تئوری رفتار منطقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کابرد بازاریابی اجتماعی در تمایل به رفتار خرید سبز با استفاده از تئوری رفتار منطقی
%A کاظمی, مصطفی
%A نژادشکوهی, فاطمه
%J اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها
%D 2014

[Download]