اولین همایش ملی بازاریابی ، فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30

عنوان : ( بازاریابی اینترنتی و مشکلات آن در ایران )

نویسندگان: مهین دخت کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازاریابی در عصر حاضر شکل جدیدی پیدا کرده است . حضور اینترنت و پیشرفت سریع آن به داخل کشور و عدم توجه به موقعیت های زمانی و مکانی ، جنبه مثبت بازاریابی اینترنتی است. هدف مقاله حاضر بیان ویژگی ها ی مثبت بازاریابی اینترنتی و علت یابی عدم استقبال این نوع بازاریابی در ایران است.

کلمات کلیدی

, بازاریابی اینترنتی , ایران , مزیت ها و مشکلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042381,
author = {کاظمی, مهین دخت},
title = {بازاریابی اینترنتی و مشکلات آن در ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی بازاریابی ، فرصت ها و چالش ها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازاریابی اینترنتی - ایران - مزیت ها و مشکلات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازاریابی اینترنتی و مشکلات آن در ایران
%A کاظمی, مهین دخت
%J اولین همایش ملی بازاریابی ، فرصت ها و چالش ها
%D 2014

[Download]