سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران , 2014-08-06

عنوان : ( مداخلات روان شناختی در اضطراب دندان پزشکی کودکان: اصول و کاربردها )

نویسندگان: علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجربه ترس و اضطراب برای کودکان بخشی مهمی از تحول بهنجار آنان است. مشکلات و اختلال‌های اضطرابی یکی از مسائل شایع در مراجعه کودکان به مراکز تخصصی ارائه خدمات دندان‌‌پزشکی می‌باشد. ترس و اضطراب دندان‌‌پزشکی و نیز مشکلات مدیریت رفتار، چالش‌های زیادی را در کار با کودکان و نوجوانان برای متخصص دندان پزشکی کودکان به وجود می‌آورد. ترس و اضطراب دندان‌‌پزشکی کودکان می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون ویژگی ها فردی و سطح تحول کودک، شیوه فرزند پروری والدین، ویژگی‌های فردی و ارتباطی و تجربه دندان پزشک، موقعیت و فضای مطب دندان‌‌پزشکی و چگونگی تعبیر و تفسیر پیامدهای درمان باشد. در این مقاله شیوع و شیوه‌های سنجش ترس و اضطراب دندان‌‌پزشکی کودکان و مداخلات روان شناختی مبتنی بر شواهد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به چند رشته‌ای بودن این موضوع، انجام پژوهش‌های مشترک متخصصان روان شناسی، روان پزشکی و دندان پزشکی کودکان می تواند نتایج کاربردی و پژوهشی متعددی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, مداخلات روان شناختی, اضطراب, دندان‌‌پزشکی کودکان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042597,
author = {مشهدی, علی},
title = {مداخلات روان شناختی در اضطراب دندان پزشکی کودکان: اصول و کاربردها},
booktitle = {سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مداخلات روان شناختی، اضطراب، دندان‌‌پزشکی کودکان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مداخلات روان شناختی در اضطراب دندان پزشکی کودکان: اصول و کاربردها
%A مشهدی, علی
%J سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
%D 2014

[Download]