هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2014-05-14

عنوان : ( قیمت گذاری پارکینگ های عمومی با استفاده از مفاهیم تئوری صف )

نویسندگان: سیدمحمد حجازی , محمدعلی پیرایش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش قیمت گذاری برای پارکینگ های عمومی معرفی می شود که در آن مراجعه خودروها به پارکینگ تابعی از قیمت پارکینگ است و به دنبال قیمتی هستیم که بیشترین درآمد را برای پارکینگ به دست دهد. جهت تعیین تابع درآمد پارکینگ از مفاهیم تئوری صف استفاده می شود؛ در این خصوص سه نوع سیستم M/M/m، M/M/m/m و M/M/m/K برای پارکینگ ها پیشنهاد می شود که کاربرد هر یک از آنها وابسته به این است که در هنگام پر بودن پارکینگ امکان ایجاد صف وجود دارد یا خیر. در این مقاله قیمت بهینه برای پارکینگی که با سیستم صف M/M/m مطابقت دارد استخراج می شود.

کلمات کلیدی

, مدیریت درآمد پارکینگ, قیمت گذاری, سیستمهای صف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042645,
author = {حجازی, سیدمحمد and پیرایش, محمدعلی},
title = {قیمت گذاری پارکینگ های عمومی با استفاده از مفاهیم تئوری صف},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2014},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {مدیریت درآمد پارکینگ، قیمت گذاری، سیستمهای صف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T قیمت گذاری پارکینگ های عمومی با استفاده از مفاهیم تئوری صف
%A حجازی, سیدمحمد
%A پیرایش, محمدعلی
%J هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2014

[Download]