بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30

عنوان : ( بررسی مولفه های رنگی دانه های انار بسته بندی شده طی مدت زمان نگه داری )

نویسندگان: مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوره ی رسیدن و مصرف میوه های تازه مانند انار نسبتاً کوتاه است، بعلاوه مصرف انار عمدتا به دلیل خارج کردن سخت دانه ها چندان متداول نمی باشد. از این رو دانه های انار آماده مصرف بعلت سهولت مصرف، ارزش تغذیه ای بالا و خصوصیات حسی منحصر به فرد عامه پسند شدند. فن آوری بسته بندی در اتمسفر اصلاح شده امکان به تاخیر انداختن میزان تنفس و افزایش مدت ماندگاری محصولات تازه را فراهم می کند. از آنجا که رنگ پارامتر کیفی مهمی می باشد، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شرایط نگهداری بر خصوصیات رنگی دانه های انار بسته بندی شده می باشد. برای این منظور نمونه ها در بسته بندی های وکیوم، اتمسفر اصلاح شده(O210%،N290%) و اتمسفر معمولی در دماهای c˚4،12،20 قرار گرفتند و به مدت 16 روز تغییرات مولفه های رنگی و محتوی آنتوسیانین کل مورد بررسی قرار گرفت. طراحی آزمایش با رویه سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی انجام شد. نتایج نشان داد که طی مدت زمان نگه داری فاکتور روشنایی و قرمزی دانه ها کاهش و شاخص زردی افزایش یافت. هم چنین نتایج نشان داد که شاخص قرمزی ارتباط مستقیمی با تغییرات آنتوسیانین دانه های انار داشته است

کلمات کلیدی

, آنتوسیانین, بسته بندی, سطح پاسخ, دانه انار, رنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042820,
author = {قربانی, مریم and صداقت, ناصر and الناز میلانی and کوچکی, آرش},
title = {بررسی مولفه های رنگی دانه های انار بسته بندی شده طی مدت زمان نگه داری},
booktitle = {بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {آنتوسیانین، بسته بندی، سطح پاسخ، دانه انار، رنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مولفه های رنگی دانه های انار بسته بندی شده طی مدت زمان نگه داری
%A قربانی, مریم
%A صداقت, ناصر
%A الناز میلانی
%A کوچکی, آرش
%J بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2014

[Download]