ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر جیره غذایی غنی شده با ال‌-کارنیتین بر روی فراسنجه های خونی و جوجه‌درآوری بلدرچین های ژاپنی )

نویسندگان: رضا مجیدزاده هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات ال-کارنیتین بر روی بلدرچین های مادر نژاد ژاپنی از 240 قطعه بلدرچین در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار آزمایشی و سه تکرار استفاده شد. 20 قطعه بلدرچین شامل 15 بلدرچین ماده و 5 بلدرچین نر در هر تکرار قرار گرفتند. سه سطح متفاوت ال-کارنیتین شامل 125، 250 و 500 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره ذرت-سویا و یک جیره بدون ال-کارنیتین بعنوان شاهد بصورت 4 تیمار از سن 50 روزگی در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت. پس از طی دوره آداپتاسیون (10 روز) از سن 61 روزگی جمع آوری داده ها انجام شد. مصرف خوراک ، افزایش وزن ، درصد تلفات ، آنزیم های کبدی( ALT، AST،ALP) ، حاملین چربی سرم، کلسترول سرم و درصد باروری و جوجه‌درآوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سطح ال-کارنیتین در جیره، مصرف خوراک و رشد تغییر معنی داری با شاهد نداشت. همچنین نتایج نشان داد استفاده از250 میلی‌گرم ال-کارنیتین بر روی جوجه در آوری تاثیر معنی داری نداشته ولی درصد تخم های بی نطفه را کاهش داد (p<0.05). استفاده از ال-کارنیتین بر روی درصد تلفات موثر نبود (P>0.05). همچنین 250 و500 میلی‌گرم در کیلوگرم بر میزان آنزیم های کبدی ALT وAST در میان و پایان دوره تاثیر معنی داری را نشان داد ولی بر ALPتاثیر نداشت. حامل های چربی و کلسترول هم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت(p<0.05). بر اساس نتایج این مطالعه سطح mg/kg 250 ال-کارنیتین بر بهبود باروری تخم برای بلدرچین های مادر موثر بوده است و بعنوان مکملی برای افزایش باروری پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی

, آنزیم کبدی, ال کارنیتین, بلدرچین ژاپنی, جوجه‌درآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042887,
author = {مجیدزاده هروی, رضا},
title = {اثر جیره غذایی غنی شده با ال‌-کارنیتین بر روی فراسنجه های خونی و جوجه‌درآوری بلدرچین های ژاپنی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آنزیم کبدی- ال کارنیتین- بلدرچین ژاپنی- جوجه‌درآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جیره غذایی غنی شده با ال‌-کارنیتین بر روی فراسنجه های خونی و جوجه‌درآوری بلدرچین های ژاپنی
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]