اولین همایش ملی مجازی علوم زمین , 2014-03-15

عنوان : ( تحلیل سینماتیکی دینامیکی تاقدیس خور کمربند چین خورده کپه داغ،شمال شرق ایران )

نویسندگان: فاطمه پزشکی , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , سیدکیوان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه ی الگوی ساختارهایی نظیر چین خوردگی ها در کپه داغ به دلیل وجود مخازن هیدروکربنی، مخصوصاً گاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تاقدیس خور با طول محور بیش از 30 کیلومتر و روند اثر سطح محوری NW-SE، شامل رخنمون سنگ های ژوراسیک بالایی (مزدوران) و کرتاسه زیرین (شوریجه، تیرگان و سرچشمه) می باشد. دلیل انتخاب و بررسی این تاقدیس نیز، وجود این سازندها در رخنمون می باشد. این تاقدیس از نظر هندسی یک چین متقارن با میل محور به سمت جنوب شرق می باشد. بر اساس زاویه ی بین یالی، چینی در ناحیه ی باز محسوب می شود، بر مبنای زاویه ی میل محور و شیب سطح محوری چینی ایستاده با میل محور ملایم به شمار می رود. سازوکار چین خوردگی آن از نوع خمشی_لغزشی است و راستای محور تنش بیشینه در جهت NE-SW می باشد.

کلمات کلیدی

, تاقدیس خور, تحلیل سینماتیکی دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043165,
author = {پزشکی, فاطمه and رحیمی, بهنام and قائمی, فرزین and حسینی, سیدکیوان},
title = {تحلیل سینماتیکی دینامیکی تاقدیس خور کمربند چین خورده کپه داغ،شمال شرق ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی مجازی علوم زمین},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {تاقدیس خور، تحلیل سینماتیکی دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل سینماتیکی دینامیکی تاقدیس خور کمربند چین خورده کپه داغ،شمال شرق ایران
%A پزشکی, فاطمه
%A رحیمی, بهنام
%A قائمی, فرزین
%A حسینی, سیدکیوان
%J اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
%D 2014

[Download]