اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( ارزیابی تحمل به یخ زدگی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: مریم جانعلی زاده قزوینی , طیبه خیرخواه , کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , مرتضی گلدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد و طی آن نمونه‌هایی از استولون و ریزوم گیاه بصورت ماهانه (از آذر 1389 تا فروردین 1390) از مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برداشت و برای اعمال دماهای یخ‌زدگی (از صفر تا 20- با فواصل 4 درجه سانتی گراد) در یک فریزر ترموگرادیان قرار گرفتند. به منظور بررسی توان رشد مجدد اندام‌ها کاشت نمونه‌های استولون و ریزوم فریز شده در گلدان انجام و سپس گیاهان به گلخانه منتقل شدند. چهل روز بعد درصد بقاء و بعد از آن دمایی که در آن 50 درصد استولون و ریزوم‌ها از بین رفتند (LT50su ) محاسبه شد. نتایج نشان داد که درصد بقاء استولون 2/6 درصد بیشتر از ریزوم و LT50su آن نیز یک درجه سانتی گراد کمتر از ریزوم بود. بیشترین رشد مجدد استولون در آذر و در دمای 4- درجه سانتی گراد و حداکثر درصد بقای ریزوم در بهمن و در دمای 4- درجه سانتی‌گراد مشاهده شد. مقدار LT50su استولون در زمان‌های مختلف نمونه برداری بین 1/6- تا 3/14- و LT50su ریزوم بین 7/5- تا 8/12- درجه سانتی‌گراد متغیر بود. در مجموع بر اساس شاخص LT50su نعناع فلفلی پتانسیل تحمل به یخ‌زدگی تا دمای 14- درجه سانتی‌گراد را در طی ماه‌های سرد سال دارا می‌باشد.

کلمات کلیدی

, استولون, خوسرمایی, دمای 50 درصد کشندگی, رشد مجدد, ریزوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043182,
author = {جانعلی زاده قزوینی, مریم and خیرخواه, طیبه and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and نظامی, احمد and گلدانی, مرتضی},
title = {ارزیابی تحمل به یخ زدگی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) تحت شرایط کنترل شده},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {استولون، خوسرمایی، دمای 50 درصد کشندگی، رشد مجدد، ریزوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل به یخ زدگی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) تحت شرایط کنترل شده
%A جانعلی زاده قزوینی, مریم
%A خیرخواه, طیبه
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A نظامی, احمد
%A گلدانی, مرتضی
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]