دومین همایش فن‌اوری های نوین انرژی , 2014-06-19

Title : ( سوخت های بیولوژیک و تجدیدپذیر در ایران و جهان )

Authors: Hossein Ahmadzadeh ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

به کمک مهندسی مولکولی جلبک که از آب و نور خورشید استفاده می کند می توان یک منبع تولید انرژی پاک طراحی نمود. تولید هیدروژن در حال حاضر بر اساس تبدیل حرارتی سوخت های فسیلی و یا بر اساس الکترولیز آب می باشد. هدف آن است که ضمن بهبود راندمان این فرآیندها برای تولید آسانتر و ارزانتر هیدروژن که سازگار با محیط زیست باشد برای تولید هیدروژن از منابع تجدیدپذیر دنبال شود. فتوبیوراکتور برای کشت جلبک با جذب دی اکسید کربن موجود در هوا و عمل طبیعی فتوسنتز و تولید توده زیستی ، قادر به تولیدسوخت زیستی برای تولید الکتریسیته می باشد. جذب دی اکسید کربن هوای شهری را پاکیزه کرده و اکسیژن به محیط آزاد می نماید. اهداف سخنرانی: 1. طراحی فتوبیوراکتور جهت کشت جلبک 2. تولیدالکتریسته ارزان با استفاده از سیستم های بیولوژیک 3. پاک سازی هوای آلوده شهری 4. شناسایی جلبک های مناسب برای کشت 5. طراحی ایستگاه مرکزی تبدیل انرژی 6. استفاده ازبیودیزل تولید شده توسط جلبک جهت تامین الکتریسیته

Keywords

سوخت های بیولوژیک تجدیدپذیر; مهندسی مولکولی جلبک; انرژی پاک ; پاک سازی هوای آلوده شهری; تولیدالکتریسته ارزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043311,
author = {Ahmadzadeh, Hossein},
title = {سوخت های بیولوژیک و تجدیدپذیر در ایران و جهان},
booktitle = {دومین همایش فن‌اوری های نوین انرژی},
year = {2014},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {سوخت های بیولوژیک تجدیدپذیر; مهندسی مولکولی جلبک; انرژی پاک ; پاک سازی هوای آلوده شهری; تولیدالکتریسته ارزان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سوخت های بیولوژیک و تجدیدپذیر در ایران و جهان
%A Ahmadzadeh, Hossein
%J دومین همایش فن‌اوری های نوین انرژی
%D 2014

[Download]