دستاوردهای نوین در علوم غذایی , 2014-07-01

عنوان : ( مقایسه روش های موجود برای جداسازی مخمر های لیپولیتیک از ضایعات مختلف صنعتی و بررسی تولید لیپاز در آن ها )

نویسندگان: وجیهه زارع باقی آباد , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , مهدی وریدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه روش های موجود برای جداسازی مخمر های لیپولیتیک از ضایعات مختلف صنعتی و بررسی تولید لیپاز در آن ها

کلمات کلیدی

مقایسه روش های موجود برای جداسازی مخمر های لیپولیتیک از ضایعات مختلف صنعتی و بررسی تولید لیپاز در آن ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043398,
author = {زارع باقی آباد, وجیهه and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and وریدی, مهدی},
title = {مقایسه روش های موجود برای جداسازی مخمر های لیپولیتیک از ضایعات مختلف صنعتی و بررسی تولید لیپاز در آن ها},
booktitle = {دستاوردهای نوین در علوم غذایی},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {مقایسه روش های موجود برای جداسازی مخمر های لیپولیتیک از ضایعات مختلف صنعتی و بررسی تولید لیپاز در آن ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش های موجود برای جداسازی مخمر های لیپولیتیک از ضایعات مختلف صنعتی و بررسی تولید لیپاز در آن ها
%A زارع باقی آباد, وجیهه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A وریدی, مهدی
%J دستاوردهای نوین در علوم غذایی
%D 2014

[Download]