اولین همایش ملی پرستاری روان شناسی و ارتقا سلامت ومحیط زیست سالم , 2014-09-21

عنوان : ( بررسی افسردگی معلمان مدارض عادی ی استثىائی ی رابط آن با فرس دًگی ضغلی )

نویسندگان: سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , محسن نوغانی دخت بهمنی , حامد توکلی , علی نعمت اللهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش پس رویدادی افسردگی و فرسودگی شغلی 30 و 35 نفر معلم مدارس عادی و استثنایی در شهر مشهد را بررسی نموده است. نتایج نشان داده است که افسردگی دو گروه از معلمان تفاوت معناداری ندارد اما فرسودگی شغلی معلمان مدارس عادی بطور معناداری ار گروه دیگر بیشتر است .

کلمات کلیدی

, معلمان مدارس استثنایی , معلمان مدارس عادی , افسردگی , فرسودگی شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043422,
author = {مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی and نوغانی دخت بهمنی, محسن and توکلی, حامد and نعمت اللهی, علی},
title = {بررسی افسردگی معلمان مدارض عادی ی استثىائی ی رابط آن با فرس دًگی ضغلی},
booktitle = {اولین همایش ملی پرستاری روان شناسی و ارتقا سلامت ومحیط زیست سالم},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {معلمان مدارس استثنایی ;معلمان مدارس عادی ; افسردگی ; فرسودگی شغلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی افسردگی معلمان مدارض عادی ی استثىائی ی رابط آن با فرس دًگی ضغلی
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A توکلی, حامد
%A نعمت اللهی, علی
%J اولین همایش ملی پرستاری روان شناسی و ارتقا سلامت ومحیط زیست سالم
%D 2014

[Download]