اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت , 2013-10-30

عنوان : ( بررسی قراردادهای طرح و ساخت بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , مرتضی ثابت کوشکی نیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با عنایت به اینکه امروزه روشهای جدید ساخت، مانند روشهای EPC و DB مهم جلوه کرده اند. تهیه قراردادهای همسان ( شرایط عمومی و خصوصی قرارداد ) اینگونه روشها بسیار حائز اهمیت می باشد . قراردادهایی که در واقع چهارچوبی استاندارد برای تخصیص مسئولیتها و ریسک های پروژه ها در اختیار پیمانکاران و کارفرمایان پروژه ها قرار میدهد. درکشور ما سازمان اسبق مدیریت و برنامه ریزی ج.ا .ایران نیز بخشنامه هایی جهت بکارگیری کارفرمایان و پیمانکاران پروژههای طرح و ساخت( صنعتی و غیرصنعتی ) منتشرکرد. بنظر میرسد کارفرمایان و پیمانکاران بسیاری وجود دارند که در بکارگیری بخشنامه های داخلی کشور در پروژه های طرح و ساخت با مشکلاتی مواجه میگردند. مشکلاتی که میتوان آنها را ناشی از عواملی چون ابهامات موجود در ضوابط و شرایط قراردادی هر یک از بخشنامه ها، عدم آشنایی کارفرمایان و پیمانکاران با روش صحیح تنظیم قراردادها، عدم شناخت صحیح از مفاد و مفاهیم شرایط قراردادی، و مواردی از این دست دانست. در این مقاله به بیان تاریخچه ی شکل گیری قراردادهای طرح و ساخت ( صنعتی و غیر صنعتی ) پرداخته و روش- (DB) و طرح و ساخت غیرصنعتی (EPC) خواهد شد. سپس تعریف پروژه های طرح و ساخت صنعتی های اجرا و تامین منابع مالی آنها به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه به صورت اجمالی این قراردادها بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور و بخشنامههای موجود مورد مقایسه قرار میگیرند و در انتها نتیجه بررسیها و مقایسات ارائه میگردد.

کلمات کلیدی

, پروژه های دوعاملی, طرح و ساخت صنعتی, طرح و ساخت غیر صنعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043567,
author = {قلعه نوی, منصور and ثابت کوشکی نیان, مرتضی},
title = {بررسی قراردادهای طرح و ساخت بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پروژه های دوعاملی، طرح و ساخت صنعتی، طرح و ساخت غیر صنعتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قراردادهای طرح و ساخت بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور
%A قلعه نوی, منصور
%A ثابت کوشکی نیان, مرتضی
%J اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت
%D 2013

[Download]