هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( طراحی و ارزیابی یک فاصله سنج نوری جهت استفاده در پروفایل سنج نوری )

نویسندگان: محمودرضا گلزاریان , مهران صادقی دلوئی , سجاد مهنان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با مروری بر روش های موجود در زمینه سنجش فاصله-که یکی از فاکتورهای مهم در کشاورزی دقیق است و ارزیابی مزایا و معایب هرکدام از روش ها به اهمیت غیر تماسی بودن دستگاه های فاصله سنج پی بردیم. از طرفی با در نظر گرفتن دیگر عوامل مهم نظیر دقت مناسب بر آن شدیم که روشی جدید با نام فاصله سنجی نوری ارائه دهیم. طبق این روش می توانیم فاصله دوربین تا یک نقطه را بر اساس تعداد پیکسل موجود بین دو نقطه معین روی تصویر محاسبه نماییم. در ادامه با استفاده از یک دوربین دیجیتال تعدادی تصویر در بازه cm 100-10 ثبت کرده و تعداد پیکسل های موجود بین دو نقطه معین تصویر را با نرم افزار MATLAB استخراج کردیم. با رسم نمودار تعداد پیکسل بر حسب فاصله برای نمونه ها، بهترین نمودار را رسم و معادله ریاضی حاکم بر این آن را مدلسازی کردیم. نهایتا با در نظر گرفتن یک مقدار تصحیح برای معادله اولیه باعث بهبود مدل بدست آمده شدیم. بر اساس مدل نهایی دقت اندازه گیری با روش نوری پیشنهاد شده cm3± در اندازه گیری فواصل cm30 تا cm100 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, پروفایل سنج نوری, تصویر دیجیتال, فاصله سنجی نوری, کشاورزی دقیق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043582,
author = {گلزاریان, محمودرضا and صادقی دلوئی, مهران and مهنان, سجاد},
title = {طراحی و ارزیابی یک فاصله سنج نوری جهت استفاده در پروفایل سنج نوری},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پروفایل سنج نوری، تصویر دیجیتال، فاصله سنجی نوری، کشاورزی دقیق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ارزیابی یک فاصله سنج نوری جهت استفاده در پروفایل سنج نوری
%A گلزاریان, محمودرضا
%A صادقی دلوئی, مهران
%A مهنان, سجاد
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]