دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2014-10-01

عنوان : ( بررسی علل نشست سطح زمین در محل کانال های زیر سطحی شهری )

نویسندگان: نیکو ضیائی , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدلایل مختلفی نظیر جایگذاری تاسیساتی همچون کانال های برق، لوله های آب، فاضلاب، گاز و یا فیبرهای نوری مخابرات در زیر سطح خیابان-ها و همچنین تعمیر تاسیسات موجود، حفاری در معابر شهری انجام می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده، بیشترین خسارت وارد به آسفالت خیابان های شهری، حفاری هایی بوده که با روش ها و اصول نادرستی اجرا می شوند که در نتیجه آن، عمر مفید آسفالت به شدت کاهش یافته و هزینه های زیادی به نهاد شهرداری آن شهر تحمیل می شود. هدف از این مقاله، شناسایی دلایل ایجاد نشست و خرابی آسفالت در سطح خیابان های شهر مشهد بوده که با انجام مطالعات میدانی و همچنین مطالعه تحقیقات انجام شده در دیگر شهرهای دنیا انجام شده است. بر اساس این مطالعات، استفاده از مصالح دانه ای مناسب به عنوان مصالح پرکننده و زیر اساس و اساس، رعایت ضخامت لایه ها، تراکم صحیح لایه ها با تجهیزات مناسب به مقدار لازم و کنترل آن، و در نهایت نظارت کامل بر نحوه اجرای این موارد، در کاهش نشست ناشی از انجام حفاری تاثیر بسزایی دارد.

کلمات کلیدی

, حفاری در معابر شهری, نشست سطحی, تراکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043910,
author = {ضیائی, نیکو and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {بررسی علل نشست سطح زمین در محل کانال های زیر سطحی شهری},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران},
year = {2014},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {حفاری در معابر شهری، نشست سطحی، تراکم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی علل نشست سطح زمین در محل کانال های زیر سطحی شهری
%A ضیائی, نیکو
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
%D 2014

[Download]