اولین همایش بین المللی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران , 2014-10-19

عنوان : ( گرانباری و تعارض نقش در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد؛ مطالعه کیفی )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا برادران کاشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعارض نقش، گرانباری نقش، خانه داری، مشهد

کلمات کلیدی

, تعارض نقش, گرانباری نقش, خانه داری, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043941,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and برادران کاشانی, زهرا},
title = {گرانباری و تعارض نقش در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد؛ مطالعه کیفی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تعارض نقش، گرانباری نقش، خانه داری، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گرانباری و تعارض نقش در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد؛ مطالعه کیفی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A برادران کاشانی, زهرا
%J اولین همایش بین المللی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران
%D 2014

[Download]