اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2014-10-09

عنوان : ( ارتباط ساختارها با کانی‏زایی در محدوده‏ی گسل ابقوی )

نویسندگان: فرشته اٌرمز , فرزین قائمی , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی ارتباط بین رخداد کانی‏زایی سیلیس (عقیق) و تکوین عناصر ساختاری در جنوب غربی رشته‏کوه بینالود می‏پردازد. مرز کوه و دشت در این منطقه با راندگی ابقوی مشخص می‏گردد. مطالعات صحرایی و نیز تصاویر ماهواره‏ای نشان می‏دهد که زون گسلی ابقوی از حداقل 8 قطعه گسلی تشکیل شده که کانی‏زایی در بخش شرقی ان و به طور متمرکز روی قطعه‏ی شماره‏ی سه مشاهده شده است. کانی‏زایی در نتیجه ی نفوذ سیالات در عمق فرودیواره ی قطعه‏ی چهار رخ داده و سپس توسط قطعه‏ی سه بالارانده شده است. در این منطقه 6 دسته درزه مشاهده گردیده که دسته ی E-W با شیب به سمت N دارای فراوانی بیشتر در شرق گسل بوده و پر شدگی نیز بیشتر در ان رخ داده است. کانی‏زایی در بخش غربی قطعه‏ی شماره‏ی سه به دو صورت پرکننده ی درزه‏ها و پرکننده ی حفرات می‏باشد که نوع پرکننده ی درزه‏ها غالب بوده و نشان از ارتباط مستقیم کانی‏زایی با ساختار‏های زمین‏شناسی منطقه دارد.

کلمات کلیدی

, گسل, کانی‏زایی, درزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044221,
author = {اٌرمز, فرشته and قائمی, فرزین and رحیمی, بهنام},
title = {ارتباط ساختارها با کانی‏زایی در محدوده‏ی گسل ابقوی},
booktitle = {اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {گسل، کانی‏زایی، درزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط ساختارها با کانی‏زایی در محدوده‏ی گسل ابقوی
%A اٌرمز, فرشته
%A قائمی, فرزین
%A رحیمی, بهنام
%J اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
%D 2014

[Download]