اولین کنگره پژوهش و تفکر دینی , 2014-10-19

عنوان : ( تغییر هنجارهای اجتماعی مناسک دینی، مردم شناسیِ یک روضه زنانه در مشهد )

نویسندگان: سیده زینب غیور باغبانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دین یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر فرایندها و دگرگونی های اجتماعی است، از جمله مراسم دینی مهم، هیئت ها و روضه هایی است که پیشینه ی تاریخی طولانی در فرهنگ ما دارد. یکی از مصادیق این مراسم مذهبی در مشهد "روضه ها" هستند. مورد مطالعه این پژوهش روضه ای زنانه است که از سابقه ای بالغ بر 70 سال برخوردار است و همچنان پابرجاست. بررسی پیدایش و تحول در هنجارهای موجود در این روضه ها کمک زیادی به شناخت تغییرات فرهنگی در حوزه دین می کند. این مقاله با روش مردم نگاری، تحولات اجتماعی یک روضه زنانه در مشهد از سال 1325 تا کنون را مورد بررسی قرار می دهد. محقق با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و همچنین مشاهده مشارکتی که در طول دو سال انجام شده، این روضه را مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش شامل دسته ای از عوامل درون گروهی می شود که موجب ایجاد تحولات جدی در شیوه انجام مناسک دینی و نیز سبک پوشش و آرایش و پذیرایی شده اند.

کلمات کلیدی

, هنجارهای اجتماعی, روضه زنانه, مردم نگاری, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044299,
author = {غیور باغبانی, سیده زینب and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {تغییر هنجارهای اجتماعی مناسک دینی، مردم شناسیِ یک روضه زنانه در مشهد},
booktitle = {اولین کنگره پژوهش و تفکر دینی},
year = {2014},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {هنجارهای اجتماعی، روضه زنانه، مردم نگاری، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییر هنجارهای اجتماعی مناسک دینی، مردم شناسیِ یک روضه زنانه در مشهد
%A غیور باغبانی, سیده زینب
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J اولین کنگره پژوهش و تفکر دینی
%D 2014

[Download]