اولین همایش بین المللی علمی- راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران چشم انداز و چشم اندازها , 2014-10-18

عنوان : ( بررسی تاثیر استقرار سامانه اتوبوس گردشگری در شهر مشهد بر مدت اقامت زائران و گردشگران )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , مرضیه فیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع جهان که نقش عمده ای در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها و توسعه اقتصادی آنها دارد، از سوی مدیران و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. طول مدت اقامت یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده موثر گردشگری بر اقتصاد یک منطقه است. حمل و نقل گردشگری نیز یکی از عمده ترین زیرساخت های گردشگری است. اتوبوس گردشگری سیستم جدیدی در شناسایی بهتر و راحت تر جاذبه های گردشگری هر منطقه به گردشگران می باشد که در اکثر شهرهای توریستی جهان ایجاد شده است. شهر مشهد با 28 میلیون نفر زائر و گردشگر در سال عمده ترین شهر توریستی ایران به شمار می رود. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تاثیر اتوبوس گردشگری بر مدت اقامت گردشگران در شهر مشهد در قالب مطالعه میدانی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات مشاهده، بررسی کتابخانه ای – اسنادی و نیز میدانی می باشد که از نمونه 384 نفری که به روش خوشه ای تصادفی از میان گردشگران انتخاب شده اند به دست می آید. نتایج تحقیق گویای این مطلب است که اکثر گردشگران شهر مشهد از جاذبه های شهر مشهد به خصوص جاذبه های تاریخی و موزه ها بازدیدی نداشته اند و تمایل به بازدید این اماکن دارند. به علاوه نتایج حاصله از آزمون مربع کای یا خی دو نشان داد که اکثر گردشگران از اتوبوس گردشگری شهر مشهد در صورت پیاده سازی استفاده خواهند کرد و اینکه اتوبوس گردشگری در افزایش مدت اقامت گردشگران موثر می باشد.

کلمات کلیدی

, شهر مشهد, اتوبوس گردشگری , مدت اقامت , جاذبه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044360,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and رهنماء, محمدرحیم and فیروزفر, مرضیه},
title = {بررسی تاثیر استقرار سامانه اتوبوس گردشگری در شهر مشهد بر مدت اقامت زائران و گردشگران},
booktitle = {اولین همایش بین المللی علمی- راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران چشم انداز و چشم اندازها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شهر مشهد، اتوبوس گردشگری ، مدت اقامت ، جاذبه های گردشگری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر استقرار سامانه اتوبوس گردشگری در شهر مشهد بر مدت اقامت زائران و گردشگران
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A فیروزفر, مرضیه
%J اولین همایش بین المللی علمی- راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران چشم انداز و چشم اندازها
%D 2014

[Download]