دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور , 2012-12-16

عنوان : ( مطالعه مورفومتریک برخی از گونه های یکساله جنس قدومه Alyssum L.Brassicaceae در استان های خراسان )

نویسندگان: جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , هدا موثقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس قدومه Alyssum از تیره شبو Brassicaceae دارای گونه های دارویی فراوانی است.....

کلمات کلیدی

, ریخت سنجی, Alyssum, آنالیز چند متغیره, Brassicaceae
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044437,
author = {جمیل واعظی and امیری مقدم, دریه and موثقی, هدا},
title = {مطالعه مورفومتریک برخی از گونه های یکساله جنس قدومه Alyssum L.Brassicaceae در استان های خراسان},
booktitle = {دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریخت سنجی-Alyssum-آنالیز چند متغیره-Brassicaceae},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه مورفومتریک برخی از گونه های یکساله جنس قدومه Alyssum L.Brassicaceae در استان های خراسان
%A جمیل واعظی
%A امیری مقدم, دریه
%A موثقی, هدا
%J دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2012

[Download]