دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور , 2012-10-04

عنوان : ( مطالعه تشریحی برخی از گونه های یکساله جنس قدومه Alyssum L.Brassicaceae در شمال شرق ایران )

نویسندگان: جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , مریم السادات اهل سعادت , الهه طبسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس قدومه

کلمات کلیدی

Alyssum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044580,
author = {جمیل واعظی and امیری مقدم, دریه and اهل سعادت, مریم السادات and طبسی, الهه},
title = {مطالعه تشریحی برخی از گونه های یکساله جنس قدومه Alyssum L.Brassicaceae در شمال شرق ایران},
booktitle = {دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Alyssum},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تشریحی برخی از گونه های یکساله جنس قدومه Alyssum L.Brassicaceae در شمال شرق ایران
%A جمیل واعظی
%A امیری مقدم, دریه
%A اهل سعادت, مریم السادات
%A طبسی, الهه
%J دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2012

[Download]