هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی , 2014-11-18

عنوان : ( ارزیابی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیر مخرب مایع نافذ در تعیین عیوب سطحی اتصالات جوشکاری شده )

نویسندگان: فرهاد کلاهان , ابوالفضل ذوالفقاری عباس قلعه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمون های غیرمخرب مجوعه عملیات بازرسی و یا آزمون قطعات بدون تاثیر بر کارآیی آنها را آزمون های غیرمخرب است. امروزه به همین دلیل، استفاده از این نوع آزمون ها به طور چشمگیری در شاخه های زیادی از صنایع از قبیل سازه های ساختمانی، خودروسازی و پتروشیمی در حال گسترش است. هدف اصلی به کارگیری آنها شناسایی و توصیف عیوبی است که در قطعات در مراحل تولید و یا در حین به کارگیری ایجاد می گردند. یکی از معروف ترین این روش ها آزمون مایع نافذ است که به طور گسترده به منظور کشف عیوب سطحی قطعات به کار گرفته می شود. در این مقاله، قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیرمخرب مایع نافذ مرئی در شناسایی عیوب سطحی اتصالات جوشی به دست آمده است. به این منظور، تعدادی قطعات جوشکاری شده که تعدادی از آنها دارای عیوب سطحی باشند، تهیه شد. سپس ارزیابی های میکروسکوپی به منظور تعیین مشخصات طول و تعداد عیوب انجام گرفت در ادامه با اجرای آزمون غیرمخرب مایع نافذ مرئی، مشخصات عیوب قطعات توسط این ازمون نیز تعیین گردید. با مقایسه و ارزیابی های آماری نتایج حاصل از این دو، مشخص شد که برای بازه طولی 0,5 تا 5 میلی متر، آزمون قادر است عیوبی با اندازه 2,58 را با احتمال 90 درصد تشخیص دهد که این عدد برای احتمال تشخیص 50 درصد برابر 2,05 میلی متر است. هر چند کوچکترین عیب کشف شده 1,7 میلی متر است، بزرگترین اندازه عیب از دست رفته 2,2 میلی متر است.

کلمات کلیدی

, آزمون غیرمخرب, مایع نافذ, قابلیت اطمینان, جوشکاری, عیوب سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044873,
author = {کلاهان, فرهاد and ذوالفقاری عباس قلعه, ابوالفضل},
title = {ارزیابی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیر مخرب مایع نافذ در تعیین عیوب سطحی اتصالات جوشکاری شده},
booktitle = {هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمون غیرمخرب، مایع نافذ، قابلیت اطمینان، جوشکاری، عیوب سطحی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیر مخرب مایع نافذ در تعیین عیوب سطحی اتصالات جوشکاری شده
%A کلاهان, فرهاد
%A ذوالفقاری عباس قلعه, ابوالفضل
%J هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی
%D 2014

[Download]