هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , 2014-11-18

عنوان : ( بررسی خواص فوم نانو کامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر )

نویسندگان: مینا سبزواری , سیدعبدالکریم سجادی , احمد مولودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق فوم نانو کامپوزیتی زمینه مسی تقویت‌شده با نانو ذرات آلومینا(Al2O3)، با استفاده از عامل فوم ساز کربنات پتاسیم(K2CO3) و با به‌کارگیری روش فوم سازی پودر فشرده تولید شد. پیش ماده که شامل پودر مس و نانو ذرات آلومینا بود به مدت 4 ساعت آسیا کاری مکانیکی شد و سپس با درصدهای متفاوتی از کربنات پتاسیم مخلوط و با استفاده از پرس سرد تهیه گردید. پیش ماده فشرده شده سپس در دمای تفجوشی850 درجه سانتی‌گراد به مدت 180 دقیقه و پس از آن در دمای فوم سازی 1000درجه سانتی‌گراد به مدت 60 دقیقه قرار گرفت. در ادامه به منظور بررسی تنش پایا و کرنش چگالش فوم‌های نانو کامپوزیتی تولیدی، با درصدهای تخلخل و چگالی‌های نسبی متفاوت، تحت آزمون فشار قرار گرفتند. همچنین آنالیز حرارتیDTA از پودر کربنات پتاسیم و آنالیز EDS از پودر نانو کامپوزیتی مس/ آلومینا و تصویربرداری با میکروسکوپ SEM از نمونه‌ها انجام شد. نتایج مطالعات میکروسکوپی از مورفولوژی حفرات نشان داد فوم‌های تولیدی دارای توزیع و نفوذ سطحی مناسبی از نانو ذرات آلومینا در زمینه مسی هستند و ساختار حفرات نسبتا همگن و یکنواخت است. همچنین با افزایش چگالی نسبی از 358/0 به 795/0، تنش پایای نمونه‌های تولیدشده و قابلیت جذب انرژی به ترتیب از از 18 به 5/112 مگا پاسکال و از 20 به 50 ژول افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, فوم نانو کامپوزیتی مس/ آلومینا, روش فوم سازی پودر فشرده, کربنات پتاسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044971,
author = {سبزواری, مینا and سجادی, سیدعبدالکریم and مولودی, احمد},
title = {بررسی خواص فوم نانو کامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر},
booktitle = {هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فوم نانو کامپوزیتی مس/ آلومینا، روش فوم سازی پودر فشرده، کربنات پتاسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص فوم نانو کامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر
%A سبزواری, مینا
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A مولودی, احمد
%J هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی
%D 2014

[Download]