هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS )

نویسندگان: علی مسگر , روزبه شاد , سیدعلی صحاف , راحیل مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه مقاله: تصادفات ترافیکی و اثرات آن به عنوان یک مشکل اصلی در سطح جهان شناخته شده است. پدیده تصادف اغلب منجربه هزینه های گزافی همانند صدمات جانی (به شکل مرگ، جراحت و نظیر آن) توقف فعالیتها (مانند از دست رفتن موقعیت کاری) و خسارات اقتصادی می شود در ایران به علت ضعف زیرساختهای حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی، تقریبا 90% جابه جایی ها از طریق جاده ها صورت می گیرد که در نتیجه آن تصادفات جاده ای افزایش خواهند یافت لذا بحث ایمنی جاده ای و پیش بینی محل رخداد تصادفات از اهمیت بالایی برخوردار است. از علل اصلی وقوع تصادفات، رفتارهای رانندگان، در حین هدایت وسیله نقلیه می باشد که متاثر از شرایط ترافیکی اطراف و پارامترهای محیطی موثر است در این راستا مدلسازی پارامترهای اساسی وقوع تصادف و پیش بینی نحوه ی تاثیر متقابل آن ها در احتمال وقوع، نقش قابل ملاحظه ای در کنترل و مدیریت وقوع تصادف خواهد داشت. لذا در این مقاله با هدف ارزیابی عملکرد هر یک از عوامل در محیط GIS از شبکه بیزین Bayesian Network استفاده شده و عملکرد آن با روش های رویکرد نظیر بارگیری ماشین و شبکه عصبی به دلیل لزوم تضمین کیفیت ورودی و خروجی ها عملکرد مناسبی در این مساله ارائه نمی دهد. لذا شبکه بنزین به منظور یادگیری روابط بین پارامترها و پیش بینی اثرگذاری هر یک از متغیرها پیشنهاد شده و نحوه تلفیق آن با محیط GIS ارزیابی می گردد. نتایج نهایی منجربه ارائه مدلی مجامع و مکانمند به منظور پیش بینی محل وقوع تصادفات به همراه اعتبار سنجی نتایج خواهد بود

کلمات کلیدی

, تصادفات ترافیکی , پیش بینی , شبکه بیزین , GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045123,
author = {مسگر, علی and شاد, روزبه and صحاف, سیدعلی and مقیمی, راحیل},
title = {آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {تصادفات ترافیکی ، پیش بینی ، شبکه بیزین ، GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS
%A مسگر, علی
%A شاد, روزبه
%A صحاف, سیدعلی
%A مقیمی, راحیل
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]