کنفرانس سالانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک , 2014-10-26

عنوان : ( نوآوری الکترونیکی ؛ به عنوان یک نوآوری منحصر به فرد در عصر الکترونیک )

نویسندگان: احمد لطیفیان , هما مولوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درآستانه هزاره سوم مشخصه مهم جهان، تغییرات سریع و شگرف در زمینه صنعتی، فناوری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. بدون شک پیشرفت های جدید درعرصه زندگی بشر، از طریق نوآوری و خلاقیت حاصل شده است. ازسویی دیگررشد فزاینده اینترنت، شبکه و وب که از مشخصه‌های اصلی جامعه اطلاعاتی می‌باشد نشان می دهد که جهان ما بوسیله ابزارهای جدید، درحال تغییرشکل دادن است .صنعت، پزشکی، کشاورزی، مدیریت و... خواسته و ناخواسته، به دنیای اینترنت راه یافته و امروزه معادل های مجازی آن ها با پیشوند e به معنای الکترونیک برای مردم شناخته شده است و هر روز که می گذرد نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود، به گونه ای که در دنیای مجازی نوآوری الکترونیکی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. امروزه تقریبا تمام کشورهای جهان در جهت افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی در پی خلاقیت و نوآوری هستند و یکی از دلایل عمده اهمیت فزاینده خلاقیت و نوآوری، ایجاد رقابت بین کشورهای مختلف درحال توسعه است ولی در کشور ما توجه چندانی به آن نشده است، با توجه به اینکه عصر حاضر عصر الکترونیک است، مقوله ی نوآوری نیز می بایست هم سو با تکنولوژی نوین عصر حاضر آمیخته شود و فعالیت های نوآورانه از شکل سنتی آن به شکل پیشرفته تر تحت عنوان نوآوری های الکترونیکی که به نوبه ی خود، یک نوآوری منحصر به فرد تلقی می شود به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی

, کسب و کار الکترونیکی, نوآوری الکترونیکی, شرکت های دات کام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045251,
author = {لطیفیان, احمد and مولوی, هما},
title = {نوآوری الکترونیکی ؛ به عنوان یک نوآوری منحصر به فرد در عصر الکترونیک},
booktitle = {کنفرانس سالانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کسب و کار الکترونیکی، نوآوری الکترونیکی، شرکت های دات کام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نوآوری الکترونیکی ؛ به عنوان یک نوآوری منحصر به فرد در عصر الکترونیک
%A لطیفیان, احمد
%A مولوی, هما
%J کنفرانس سالانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
%D 2014

[Download]