مهندسی مکانیک مدرس, دوره (14), شماره (15), سال (2015-1) , صفحات (207-217)

عنوان : ( طراحی و پیاده سازی کنترلگر مقاوم دو درجه آزادی بر روی میز سروهیدرولیک )

نویسندگان: سیدحسن قرشی خلیل آبادی , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستمهای سروهیدرولیک به علت دقت بالا و نسبت پایین وزن به نیرو کاربرد گستردهای در شاخه های مختلف صنعت دارند. بهبود همزمان دقت و پاسخ زمانی از نیازهای روز افزون این سیستمها می باشد. فرمانهای حرکت سریع عملگر سروهیدرولیک، باعث تحریک اجزای مکانیکی متصل به آن و ایجاد ارتعاشات نامطلوب می گردد. راه حل توصیه شده برای رفع این مشکل، استفاده از کنترلگر پیشرفته با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای فرکانس بالای سیستم می باشد. در این پژوهش، کنترلگر مقاوم دو درجه آزادی موقعیت با هدف جلوگیری از ارتعاشات نامطلوب و تامین کارایی مقاوم برای میز سروهیدرولیک طراحی و پیاده سازی شده است. در این راستا اجزای مختلف این سیستم مدلسازی شده و سیستم نامی و عدم قطعیت میز سروهیدرولیک با استفاده از روش جعبه خاکستری شناسائی شده است. کنترلگر مقاوم دو درجه آزادی با روش عمومی طراحی شده است. این کنترلگر دارای بلوک پسخور جهت کاهش اثرات عدم قطعیت و نویز و دفع μ و استفاده از تحلیل (H∞) نرم بینهایت اغتشاش بوده، در حالی که بلوک کنترلگر پیشرو با اصلاح سیگنال فرمان، کارایی را بهبود میبخشد. سیستم کنترلی طراحی شده جهت ردیابی سیگنالهای موقعیت سینوسی و ذوزنقه ای بر بستر آزمایش سروهیدرولیک پیاده سازی شده است. مشاهده شد که این سیستم در مقایسه با کنترلگر مقاوم رایج که فقط دارای بلوک پسخور میباشد، عملکرد دقیقتر و پاسخ سریعتری داشته است. نتایج آزمونهای گسترده نشان دهنده پاسخ مناسب به اغتشاش، کاهش اثرات نویز و عملکرد مقاوم کنترلگر توسعه یافته در محدوده عدم قطعیت تعریف شده، می باشد.

کلمات کلیدی

, کنترلگر مقاوم, کنترلگر دو درجه آزادی, عدم قطعیت, سروهیدرولیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045351,
author = {قرشی خلیل آبادی, سیدحسن and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {طراحی و پیاده سازی کنترلگر مقاوم دو درجه آزادی بر روی میز سروهیدرولیک},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2015},
volume = {14},
number = {15},
month = {January},
issn = {1027-5940},
pages = {207--217},
numpages = {10},
keywords = {کنترلگر مقاوم، کنترلگر دو درجه آزادی، عدم قطعیت، سروهیدرولیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و پیاده سازی کنترلگر مقاوم دو درجه آزادی بر روی میز سروهیدرولیک
%A قرشی خلیل آبادی, سیدحسن
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2015

[Download]