رخساره های رسوبی, دوره (4), شماره (2), سال (2011-10) , صفحات (220-229)

عنوان : ( معرفی گونه جدید براکیوپود Triplesia bojnurdiansis n. sp در توالیهای اردویسین پسین جنوب بجنورد برای اولین بار از ایران )

نویسندگان: محمدعلی یازرلو , علیرضا عاشوری , محمود احمدزاده هروی , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه ماکروفونای براکیوپودی توالیهای اردوویسین، برش چینه شناسی گردنه پلمیس ( 30 کیلومتری جنوب باختری شهر بجنورد) انتخاب شد. این برش که مشتمل بر تناوبی از طبقات سنگ آهکی، ماسه سنگ، شیل، سیلت سنگ و سنگهای ولکانیکی زیردریایی با ضخامتی برابر با 1173 متر است، بر روی طبقات سازند میلا به سن کامبرین پسین قرار گرفته و خود به وسیله توالیهای سیلورین پوشیده شده است. در میان براکیوپودهای به دست Triplesia bojnourdiansis به نام Triplesiidina و زیرراسته Triplesiidae آمده که شامل 24 جنس و 29 گونه است، یک گونه جدید متعلق به خانواده که در این پژوهش برای اولین بار از ایران معرفی شده است، از Triplesia برای اولین بار شناسایی، نام گذاری و معرفی می شود . جنس n. sp. براکیوپودهای جهانگستر اردوویسین پسین بوده و پیشتر از کشورهای ایالات متحده، چین، ایرلند، فرانسه، سیبری و ... نیز گزارش شده است.

کلمات کلیدی

براکیوپود؛ اردوویسین؛ بجنورد؛ گردنه پلمیس؛ Triplesia bojnourdiansis n. sp
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045458,
author = {یازرلو, محمدعلی and عاشوری, علیرضا and محمود احمدزاده هروی and قادری, عباس},
title = {معرفی گونه جدید براکیوپود Triplesia bojnurdiansis n. sp در توالیهای اردویسین پسین جنوب بجنورد برای اولین بار از ایران},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-787X},
pages = {220--229},
numpages = {9},
keywords = {براکیوپود؛ اردوویسین؛ بجنورد؛ گردنه پلمیس؛ Triplesia bojnourdiansis n. sp},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی گونه جدید براکیوپود Triplesia bojnurdiansis n. sp در توالیهای اردویسین پسین جنوب بجنورد برای اولین بار از ایران
%A یازرلو, محمدعلی
%A عاشوری, علیرضا
%A محمود احمدزاده هروی
%A قادری, عباس
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2011

[Download]