اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها , 2014-05-03

عنوان : ( بررسی وضعیت کیفیت خدمات و تعیین میزان رضایتمندی مشترکین شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی )

نویسندگان: آذر کفاش پور , سمیراء پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت خدمات و رضایتمندی دو عامل موثر بر نحوه ارائه خدمات توزیع شرکت برق مشهد می باشد در این طرح متغیر تحریم و یارانه ها نیز بعنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, رضایتمندی, مشترکین برق, کیفیت خدمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045602,
author = {کفاش پور, آذر and پور, سمیراء},
title = {بررسی وضعیت کیفیت خدمات و تعیین میزان رضایتمندی مشترکین شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رضایتمندی- مشترکین برق- کیفیت خدمات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت کیفیت خدمات و تعیین میزان رضایتمندی مشترکین شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی
%A کفاش پور, آذر
%A پور, سمیراء
%J اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها
%D 2014

[Download]