همایش ملی علوم و فناوری های نوین در صنایع غذایی , 2015-01-01

عنوان : ( بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی خبار گلخانه ای )

نویسندگان: علی شهدادی ساردو , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , الناز میلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازمهمترین نکات جهت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مانند خیار توجه به عوامل پس از برداشت از جمله انبارداری می باشد در این زمینه عوامل متعددی در نگهداری بهینه محصولات باغی موثر است که از آن جمله می توان به دما رطوبت فشار, اتمسفر, نوع پوشش دهی و بسته بندی اشاره نمود. در این پژوهش به منظور جلوگیری از ضایعات پس از برداشت خیار گلخانه ای رویال نمونه ها را در کیسه های پلاستیکی سه لایه PE/PA/PE قرارداده و از پلی ساکارید کیتوزان به عنوان پوشش (0-1 درصد)و تحت شرایط بسته بندی MAP و 3و 12 درصد اکسیژن) و اتمسفر معمولی 21 درصد اکسیژن بسته بندی نموده و در دماهای 5, 15 و 25 درجه سانتی گراد به مدت 21 روز نگهداری شدند. در آزمایشات انجام شده تاثیر این شرایط کنترل شده در مقایسه با نمونه های خیار بدون پوشش و نگهداری شده در شرایط اتمسفر معمولی بر روی خواص فیزیکی و کیفی خیار در طی دوره انبار مورد بررسی قرار گرفت خواص مورد بررسی شامل کاهش وزن نمونه های خیار تغییر رنگ تافنس و خواص حسی بود نتایج نشان داد که با بکار بردن 0/5 درصد پوشش کیتوزان و نگهداری خیار گلخانه ای در دمای زیر 10 درجه تحت بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده 9 درصد اکسیژن می توان زمان ماندگاری این محصول را تا حدود 15 روز افزایش داد در این شرایط حداقل میزان کاهش وزن و تغییرات رنگ و همچنین حداکثر سفتی بافت و امتیاز طعم و مزه به ترتیب 2/75 درصد ,3/27 , 1/85 ژول و 4/35 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, خیار گلخانه ای, بسته بندی MAP , پوشش کیتوزان , تافنس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045854,
author = {شهدادی ساردو, علی and صداقت, ناصر and تقی زاده, مسعود and الناز میلانی},
title = {بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی خبار گلخانه ای},
booktitle = {همایش ملی علوم و فناوری های نوین در صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {خیار گلخانه ای; بسته بندی MAP ; پوشش کیتوزان ; تافنس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی خبار گلخانه ای
%A شهدادی ساردو, علی
%A صداقت, ناصر
%A تقی زاده, مسعود
%A الناز میلانی
%J همایش ملی علوم و فناوری های نوین در صنایع غذایی
%D 2015

[Download]