سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17

عنوان : ( بررسی اثر بسته بندی MAP و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های رنگی و بافت سنجی خیار گلخانه ای طی دوره نگهداری )

نویسندگان: علی شهدادی ساردو , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , الناز میلانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگهداری مواد غذایی همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است به طوری که در طی سالیان دراز روش های متعدد را به منظور حفظ نیازمندی های خود به کار گرفته یا ابداع نموده است. از جمله این روش ها نگهداری محصولات کشاورزی با استفاده از انبارها سرد، پوشش های پلاستیکی و اتمسفر کنترل شده یا تعدیل یافته می باشد. در این پژوهش اثر بسته بندی با اتمسفر تعذیل یافته با غلظت گاز اکسیژن (21-3 درصد) ، پلی ساکارید کیتوزان به عنوان پوشش 01-0 درصد) و تیمارهای دمایی 5، 15 و 25 درجه سانتیگراد در مدت 21 روز بر روی خیار گلخانه ای رویال مورد بررسی قرار گرفت. خواص مورد بررسی شامل سفتی بافت، خواص رنگی (مولفه های *L، و *a و *b) و آزمون حسی بود. نتایج نشان داد که با بکار بردن 0/5 درصد پوشش کیتوزان و نگهداری خیار گلخانه ای در دمای زیر 10 درجه سانتیگراد تحت بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (10-7 درصد اکسیژن) می توان زمان ماندگاری این محصول را با توجه به صفات سفتی بافت، رنگ سبز ظاهری و پذیرش کلی و همچنین فساد میکروبی تا حدود 15 روز افزایش داد.

کلمات کلیدی

, خیار, بسته بندی MAP, پوشش کیتوزان, بافت, خواص رنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045866,
author = {شهدادی ساردو, علی and صداقت, ناصر and تقی زاده, مسعود and الناز میلانی},
title = {بررسی اثر بسته بندی MAP و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های رنگی و بافت سنجی خیار گلخانه ای طی دوره نگهداری},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {خیار، بسته بندی MAP، پوشش کیتوزان، بافت، خواص رنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بسته بندی MAP و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های رنگی و بافت سنجی خیار گلخانه ای طی دوره نگهداری
%A شهدادی ساردو, علی
%A صداقت, ناصر
%A تقی زاده, مسعود
%A الناز میلانی
%J سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2014

[Download]