بیست و دومین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک , 2014-04-22

عنوان : ( حل تحلیلی سینماتیک مستقیم ربات موازی استوارت 3-6 به روش بزوت )

نویسندگان: امیر غلامحسین طهرانی , عرفان آروان , علیرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا به معرفی ربات موازی استوارت میپردازیم. سپس با معرفی از این ربات که 3-6 می باشد به تحلیل سینماتیکی آن میپردازیم. در ابتدا مسئله سینماتیک معکوس ریات با استفاده از زنجیره سینماتیکی حلقه بسته آن مورد بررسی قرار میی گیرد. سپس برای سینماتیک معکوس یک مثال عددی ارائه می گردد . در ادامه به تحلیل سینماتیک مستقیم ربات پرداخته می شود. در این مقاله سعی بر آن است که از روش بزوت استفاده شود. با اسپتفاده از این روش معادلات جبری غیر خطی کوپل شده تبدیل به یک چند جمله ای یک متغییره می شود. در ادامه با استقاه از یک مثال عددی صحت نتایج حاصل تأیید میگردد.

کلمات کلیدی

ربات استوارت سینماتیک مستقیم روش بتوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046078,
author = {غلامحسین طهرانی, امیر and عرفان آروان and اکبرزاده توتونچی, علیرضا},
title = {حل تحلیلی سینماتیک مستقیم ربات موازی استوارت 3-6 به روش بزوت},
booktitle = {بیست و دومین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ربات استوارت سینماتیک مستقیم روش بتوت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل تحلیلی سینماتیک مستقیم ربات موازی استوارت 3-6 به روش بزوت
%A غلامحسین طهرانی, امیر
%A عرفان آروان
%A اکبرزاده توتونچی, علیرضا
%J بیست و دومین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک
%D 2014

[Download]