دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13

عنوان : ( پیش بینی تولید گیاهی مراتع رودشور شهرستان ساوه طی 20 سال آتی بر اساس سناریوهای مختلف تغییر اقلیم )

نویسندگان: نجمه غلامی شمبا , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر حاضر پدیده تغییر اقلیم است. این پدیده می‌تواند بر سیستم‌های مختلف از جمله کشاورزی و منابع طبیعی اثرات منفی زیادی داشته باشد. در این تحقیق داده‌های مدل گردش عمومی جو HADCM3 با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG تحت سناریوهای A1B،A2 وB1 ریزمقیاس شده و متغیرهای اقلیمی رودشور برای دوره 2030-2011 پیش‌بینی شد. سپس باتوجه به مدل‌های موجود برآورد تولید براساس پارامترهای اقلیمی، تولید 20 سال آتی برآورد گردید. نتایج نشان داد تولید گیاهی مراتع رودشور کاهش معناداری خواهد داشت. لذا توجه به اثرات تغییر اقلیم بر مراتع در برنامه‌ریزی‌های مدیران و بهره‌برداران ضروری است.

کلمات کلیدی

, تولید مرتع, تغییر اقلیم, مدل LARS-WG, تبخیر و تعرق, رودشور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046161,
author = {غلامی شمبا, نجمه and مساعدی, ابوالفضل},
title = {پیش بینی تولید گیاهی مراتع رودشور شهرستان ساوه طی 20 سال آتی بر اساس سناریوهای مختلف تغییر اقلیم},
booktitle = {دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تولید مرتع، تغییر اقلیم، مدل LARS-WG، تبخیر و تعرق، رودشور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی تولید گیاهی مراتع رودشور شهرستان ساوه طی 20 سال آتی بر اساس سناریوهای مختلف تغییر اقلیم
%A غلامی شمبا, نجمه
%A مساعدی, ابوالفضل
%J دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]