کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار اقتصاد و مدیریت , 2014-12-17

عنوان : ( عوامل موثر بر شیفتگی به برند )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , شمس الدین ناظمی , منصوره دهقان بنادکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به فضای رقابتی حاکم بر کسب و کار، توجه به رابطه مصرف کننده-برند از اهمیت بالایی برخوردار است.در بازارهای امروزی با افزایش رقابت روزافزون و کاهش تمایز محصولات باهم، تعیین رفتار مصرف کننده و ارتباط مصرف کننده با برند اهمیت استراتژیک دارد.در عصر حاضر هوشمندی رقبا و مشتریان باعث شده، توجه مدیران بازاریابی به منظور حفظ و افزایش سهم بازار به رابطه مصرف کننده-برند جلب شده و به دنبال ایجاد یک رابطه احساسی و عاطفی با مشتریان خود باشند.شیفتگی به برند به طور فزاینده ای به عنوان رابطه احساسی شدید بین مشتری و برند مطرح می شود. شیفتگی به برند منجر به دلبستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند می شود و عوامل رفتاری مرتبط را تحت تاثیر قرار می دهد.هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند می باشد. به همین منظور این تحقیق به ارائه مدلی جهت بررسی تاثیر اعتماد به برند و هویت مبتنی بر برند بر شیفتگی به برند می پردازد.

کلمات کلیدی

, شیفتگی به برند, رابطه مصرف کننده-برند, اعتماد به برند, هویت مبتنی بر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046327,
author = {رحیم نیا , فریبرز and ناظمی, شمس الدین and دهقان بنادکی, منصوره},
title = {عوامل موثر بر شیفتگی به برند},
booktitle = {کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار اقتصاد و مدیریت},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شیفتگی به برند، رابطه مصرف کننده-برند، اعتماد به برند، هویت مبتنی بر برند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر بر شیفتگی به برند
%A رحیم نیا , فریبرز
%A ناظمی, شمس الدین
%A دهقان بنادکی, منصوره
%J کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار اقتصاد و مدیریت
%D 2014

[Download]