چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2015-03-03

عنوان : ( بررسی تاثیر روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی جریان تراکم پذیر در بین پره های توربین با سطوح شیب زیاد )

نویسندگان: ادریس یوسفی راد , محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوآوری این مقاله استفاده از روش حجم محدود جیمسون با استفاده از روش کاسپ در مدلسازی دوبعدی جریان مافوق صوت آدیاباتیک غیرلزج بین پره-های توربین (Tip Section) با سطوح شیب تند می باشد. این مقاله در ادامه کار نویسندگان همین مقاله که بهبود روش عددی جیمسون با استفاده از کاسپ در هندسه های معمولی بوده است، می باشد. علی رغم تغییرات سریع در هندسه های با شیب تند، نتایج عددی مدل با کاسپ در مقایسه با نتایج عددی جیمسون بدون کاسپ و همچنین مقایسه با نتایج آزمایشگاهی، نشان از بهبود مدل با روش کاسپ در مجموع تا 25 درصد می باشد.

کلمات کلیدی

, روش‌های بالادست, کاسپ, جیمسون, Tip Section
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046560,
author = {یوسفی راد, ادریس and مه پیکر, محمدرضا and تیمورتاش, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی جریان تراکم پذیر در بین پره های توربین با سطوح شیب زیاد},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش‌های بالادست،کاسپ، جیمسون، Tip Section},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی جریان تراکم پذیر در بین پره های توربین با سطوح شیب زیاد
%A یوسفی راد, ادریس
%A مه پیکر, محمدرضا
%A تیمورتاش, علیرضا
%J چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
%D 2015

[Download]