ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (163-171)

عنوان : ( مقایسه نیروهای وارد بر مفاصل و ماهیچه‌های منتخب راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399 )

نویسندگان: حسین فلاحی طرقی , محمدحسین عباسپور فرد , امین اظهری , مهدی خجسته پور , امین نیکخواه کلاچاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق نیروی وارد بر سه عضله گاستروکینیموس، تراپزیوس و کوادراتوس لومباروم راننده تراکتور هنگام کلاچ‌گیری مورد بررسی قرار گرفت. تعداد افراد نمونه 30 نفر تعیین شد و بررسی‌ها بر روی دو تراکتور MF285 و MF399 که تولید داخل کشور می‌باشند، صورت گرفت. بر اساس اندازه‌گیری‌های صورت گرفته نیروی مورد نیاز برای کلاچ گیری در این تراکتورها به ترتیب 340 و 290 نیوتن بود. تفاوت زاویه قرارگیری زانوی پا در دو تراکتور در سطح یک درصد معنی‌دار شد. کاهش آستانه درد بعد از 30 و 60 ثانیه کلاچ‌گیری و 60 ثانیه استراحت پس از کلاچ‌گیری در هر سه عضله در تراکتورMF285 بیش تر از تراکتور MF399به دست آمد. تأثیر کلاچ گیری بر میانگین کاهش آستانه درد رانندگان در همه فواصل زمانی در حین و پس از کلاچ گیری در عضله کوادراتوس لومباروم در هر دو تراکتور از دو عضله دیگر بیش تر بود. در انتها پیشنهاد می‌شود، برای کاهش نیروی وارده برای کلاچ گیری تراکتورMF285 ، اصلاحات لازم در مکانیزم کلاچ‌گیری این تراکتور صورت گیرد. برای این کار پیشنهاد می‌شود، مفصل انتقال نیرو بین پدال و دیسک در مکانیزم کلاچ گیری را از چدن ریخته‌گری ساخت.

کلمات کلیدی

, ارگونومی, الگومتر, تراکتور, راننده, عضله.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046999,
author = {فلاحی طرقی, حسین and عباسپور فرد, محمدحسین and امین اظهری and خجسته پور, مهدی and نیکخواه کلاچاهی, امین},
title = {مقایسه نیروهای وارد بر مفاصل و ماهیچه‌های منتخب راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-6829},
pages = {163--171},
numpages = {8},
keywords = {ارگونومی، الگومتر، تراکتور، راننده، عضله.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نیروهای وارد بر مفاصل و ماهیچه‌های منتخب راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399
%A فلاحی طرقی, حسین
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A امین اظهری
%A خجسته پور, مهدی
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2015

[Download]