هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی )

نویسندگان: علی مقیمی , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از محدودیت های مهم در بکارگیری روبات های برداشت، صدمات مکانیکی احتمالی ناشی از فشار فک های گریپر به محصولات حساس و ظریف کشاورزی می باشد که در کنار دیگر مسائل مانند قیمت بالا و ساختار پیچیده روبات ها لزوم اهتمام به مطالعه بیشتر در این زمینه را محرز می نماید. گریپر به عنوان یکی از اجزاء کلیدی روبات نقش مهمی در میزان موفقیت روبات ها به عهده دارد. از طرفی طراحی مناسب فک های گریپر به تعیین خصوصیات هندسی و مکانیکی محصول بستگی دارد. هدف از انجام این پژوهش تعیین پارامترهای اولیه مورد نیاز برای طراحی گریپر روبات و همچنین بررسی امکان تخمین عوامل تعیین کننده در کنترل گریپر روبات در هنگام برداشت محصول فلفل دلمه می باشد. برای این منظور جرم، ابعاد و ضریب اصطکاک فلفل دلمه با آلومنیوم، تفلون و لاستیک تعیین شد. همچنین آزمایشات مکانیکی بر روی نمونه انجام گردید تا میزان نیروی اعمالی مجازی تعیین شود که از طرف فک هامی تواند در هنگام برداشت به فلفل دلمه وارد شود بدون اینکه به محصول آسیب مکانیکی وارد گردد. با انجام این آزمایشات مشخص گردید که میانگین نیرویی فشاری که باعث رسیدن فلفل دلمه به نقطه تسلیم بیولوژیکی 77 نیوتن می باشد. در نهایت با استفاده از روش غیر تماسی پردازش تصویر خصوصیاتی از محصول مانند جرم، / می شود برابر با 11 ابعاد، سطح تصویر شده و شعاع انحناء که برای کنترل فک لازم می باشد با دقت خوبی تخمین زده شد.

کلمات کلیدی

, پردازش تصویر, خواص فیزیکی, خواص مکانیکی, فلفل دلمه, گریپر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047214,
author = {مقیمی, علی and اق خانی, محمدحسین and گلزاریان, محمودرضا},
title = {تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پردازش تصویر، خواص فیزیکی، خواص مکانیکی، فلفل دلمه، گریپر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی
%A مقیمی, علی
%A اق خانی, محمدحسین
%A گلزاریان, محمودرضا
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]