هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی , 2014-05-07

عنوان : ( اثر قراردادهای آتی در اقتصاد اسلامی )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , فریبا افروزی گروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابداع ابزارهای نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو ونیز گسترش بازار سرمایه از سوی دیگرشرایط مدیریت ریسک کاهش نگرانی هارا فراهم می کند.امروزه رقابتی موثر در سطح بین المللی،ابداع روشهای نوین دادوستد موثر پوشش ریسک برای موفقیت بیشتر است.ومعاملات آتی ها یکی از این روشها است.هدف بازار آتی هافراهم نمودن ابزار کنترل ریسک برای سرمایه گذاران ورساندن انها به ابزار تجاری بهینه است بازارهای معاملات اتی شرایطی را مهیا می کنند تا به طور مستمربتوان عوامل عرضه وتقاضاودیگر شاخص های بازار را ارزیابی کرد.بر اساس تجزیه وتحلیل اطلاعات جاری بازار آتی قیمتها مشخص می شوند.یکی دیگر از اهداف بازار آتی تامین جویی بازار آتی می باشد که برای جبران رسک ناشی از تغییر قیمت ها در بازار نقدی است.

کلمات کلیدی

, بازار , سرمایه, پوشش ریسک, بازارهای آتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047741,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and افروزی گروی, فریبا},
title = {اثر قراردادهای آتی در اقتصاد اسلامی},
booktitle = {هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازار ،سرمایه،پوشش ریسک،بازارهای آتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر قراردادهای آتی در اقتصاد اسلامی
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A افروزی گروی, فریبا
%J هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
%D 2014

[Download]