سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04

عنوان : ( تأثیر نانوذرات صلب سیلیس بر قابلیت جذب انرژی سازه های قوطی شکل جدار نازک )

نویسندگان: محمود شریعتی , غلامعلی فرزی , علی دادرسی , محمد امیری محمود حق , کمال کلاسنگیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازه های جدار نازک از جمله اولویت های طراحی در بخش جاذب های انرژی هستند. یکی از این نوع سازه ها، قوطی ها هستند. در این مقاله قابلیت جذب انرژی قوطی های ساخته شده از نانوکامپوزیت های پایه اپوکسی که با نانوذرات سیلیس با سه قطر متفاوت 17، 25 و 65 نانومتر تقویت شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ها به کمک یک دستگاه سروهیدرولیک اینسترون، تحت بارگذاری شبه استاتیکی قرار گرفته و فروپاشی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سطح شکست نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزودن نانوذرات سیلیکا باعث کاهش قابلیت جذب انرژی سازه ها شده و سازه ها تحت یک مود ناپایدار و خطرناک دچار فروپاشی می شوند. همچنین اندازه ی نانوذرات بکار رفته برای تقویت اپوکسی، تأثیر قابل توجهی را بر قابلیت جذب انرژی نشان نداده است.

کلمات کلیدی

, : قوطی, قابلیت جذب انرژی, نانوکامپوزیت, اپوکسی, سیلیس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047771,
author = {شریعتی, محمود and غلامعلی فرزی and علی دادرسی and محمد امیری محمود حق and کلاسنگیانی, کمال},
title = {تأثیر نانوذرات صلب سیلیس بر قابلیت جذب انرژی سازه های قوطی شکل جدار نازک},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: قوطی، قابلیت جذب انرژی، نانوکامپوزیت، اپوکسی، سیلیس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر نانوذرات صلب سیلیس بر قابلیت جذب انرژی سازه های قوطی شکل جدار نازک
%A شریعتی, محمود
%A غلامعلی فرزی
%A علی دادرسی
%A محمد امیری محمود حق
%A کلاسنگیانی, کمال
%J سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2014

[Download]