هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک , 2013-02-19

عنوان : ( شبیه سازی عددی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه با استفاده از روش آنالیز المان محدود )

نویسندگان: فاطمه میرزائی , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوشکاری مقاومتی نقطه ای یکی از مهم ترین فرآیندهای اتصال ورق های فلزی است که کاربرد زیادی در صنایع مختلف از قبیل خودروسازی، هواپیمایی و لوازم خانگی دارد. در این نوع جوشکاری، اندازه و شکل دکمه جوش یکی از عوامل بسیار مهم و موثر برکیفیت و خواص مکانیکی اتصال، همچون استحکام کششی- برشی و استحکام خستگی است. هندسه دکمه جوش خود تحت تاثیر پارامترهای جوشکاری از جمله شدت جریان و زمان اعمال جریان است. در این تحقیق با استفاده از روش المان محدود، تشکیل دکمه جوش در جوشکاری ورق های فولادی گالوانیزه IF و BH مورد استفاده در بدنه خودرو، مدل سازی و تحلیل شده است. به منظور شبیه سازی فرآیند یک مدل اجزاء محدود کوپل مکانیکی- الکتریکی- حرارتی در محیط نرم افزار ANSYS و با استفاده از زبان برنامه نویسی APDL بکار گرفته شده است. جهت افزایش دقت، خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی مواد به صورت غیر خطی و وابسته به دما تعریف شده اند. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که با افزایش جریان و زمان جوشکاری، اندازه دکمه جوش افزایش می یابد. در این میان نقش شدت جریان در ابعاد و هندسه دکمه جوش بسیار چشم گیرتر بوده است.نتایج مدل نرم افزاریانطباق مناسبی را با مطالعات تجربی در این زمینه دارد.

کلمات کلیدی

, جوشکاری مقاومتی نقطه ای, آنالیز المان محدود, هندسه دکمه جوش, فولاد گالوانیزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047793,
author = {میرزائی, فاطمه and کلاهان, فرهاد},
title = {شبیه سازی عددی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه با استفاده از روش آنالیز المان محدود},
booktitle = {هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوشکاری مقاومتی نقطه ای، آنالیز المان محدود، هندسه دکمه جوش، فولاد گالوانیزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه با استفاده از روش آنالیز المان محدود
%A میرزائی, فاطمه
%A کلاهان, فرهاد
%J هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
%D 2013

[Download]