اولین همایش جانورشناسی کاربردی , 2015-01-28

عنوان : ( دستاوردهای مهندسی در زیست شناسی کاربردی )

نویسندگان: مسعود گوهری منش , دانیال فروهر , علی اکبر اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، دستاوردهای مختلف مهندسی در زیست شناسی مطالعه میشود. دو رویکرد مختلف استفاده از ابزارهای مهندسی در زیست شناسی و همچنین الهام گیری مهندسی از زیست شناسی مبنای اصلی این تحقیق میباشد. در رویکرد ابتدایی، استفاده از ابزارهایی همچون هواپیماهای بی سرنشین نظیر کوادروتورها برای مطالعات میدانی زیست شناسان پیشنهاد میشود که میتوانند در حوزه های شناسایی محل های زیستی و جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند. همچنین روش های مدل سازی نظیر شبکه های عصبی و فازی میتواند در مدل سازی سیستم های بیولوژیکی مورد استفاده قرار بگیرند. تکنیکهای پردازش تصویر و اصوات پرندگان نیر میتواند مورد توجه پرنده شناسان در این حوزه قرار بگیرد. کنترل سیستمهای بیولوژیکی و همجنینن کنترل حرکت جانواران مختلف از مصادیق دیگر این مقاله میباشند که میتواند به طور گسترده از آنها استفادهشود. در الهام گیری از جانوران برای مصادیق مهندسی، یک رویکرد دیگر در این تحقیق گزارش شده است. اطلس سه بعدی-مهندسی دیجیتال ابزاری جدید در مطالعات الهامی است. در این مسیر تلاش بر این است که طراحی مهندسی تغییراتی عمیق و بهبود یافته‌ای یابد. این اطلس برقرارکننده تعاملی است میان رشته‌های علوم زیستی و مهندسی که از آناتومی یک حشره بهره‌می‌برد. در این مسیر با انتخاب گونه‌ای مورچه به کمک حوزه حشره‌شناسی، سپس برش به وسیله اولترامایکروتوم صورت پذیرفته و در ادامه با تصویر برداری و کنارهم قرار دادن این تصاویر بصورت دستی، اطلس سه بعدی-مهندسی بدن مورچه شکل می‌گیرد. در واقع به کمک این مدل قادر خواهیم بود طراحی کارا و بهینه در حوزه مهندسی ارائه دهیم. این پژوهش برپایه زیست‌شناسی و در سایه علم مهندسی صورت می‌گیرد، بدین ترتیب که خروجی‌های بخش زیستی به کمک نرم‌افزار مهندسیSOLIDWORKS مدل‌سازی می‌شوند.

کلمات کلیدی

, مهندسی, زیست شناسی, اطلسس سه بعدی مهندسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047928,
author = {گوهری منش, مسعود and فروهر, دانیال and اکبری, علی اکبر},
title = {دستاوردهای مهندسی در زیست شناسی کاربردی},
booktitle = {اولین همایش جانورشناسی کاربردی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مهندسی، زیست شناسی، اطلسس سه بعدی مهندسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دستاوردهای مهندسی در زیست شناسی کاربردی
%A گوهری منش, مسعود
%A فروهر, دانیال
%A اکبری, علی اکبر
%J اولین همایش جانورشناسی کاربردی
%D 2015

[Download]