اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، , 2014-03-13

عنوان : ( پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مطالعه موردی: حوضه آبریز سدشیرین دره )

نویسندگان: رضا احمدیان مقدم , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین لغزش از جمله بلایای طبیعی است که همه ساله زیانهای جانبی و مالی هنگفتی را در ک شورهای مختلف به بار می آورد. شناسایی و طبقه بندی نواحی متسعد لغزش و پهنه بندی خطر آن گامی مهم در ارزیابی خطرات محیطی به شمار رفته و نقش غیرقابل انکاری را در مدیریت حوضه های آبخیز ایفا می نماید. حوضه آبریز س شیرین دره با وسعت 1979/5 کیلومتر مربع در استان خراسان شمالی و در 65 کیلومتری شمال شهر بجنورد واقع شده است. شرایط خاص زمین شناسی و ژئومرولوژیکی، اقلیمی و نوع استفاده از زمین سبب شده که این حوضه از مناطق مستعد زمین لغزش به شمار آید و نیازمند بررسی باشد. به نظور بررسی پایداری دامنه ها در این حوضه بعد از تهیه نقشه نقاط لغزشی، با تلفیق نقشه عوامل مؤثر بر لغزش با این نقاط، تأثیر هر یک از این عوامل از جمله شیب، زمین شناسی، آبراهه، کاربری اراضی، گسل، جهت شیب، ارتفاع و فاصله از جاده در محیط نرم افزار Arc GIS سنجیده شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اقدام به تهیه نقشه خطر لغزش در این حوضه گردید. براساس نتایج پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه به ترتیب 11/22، 38/27، 31/36، 15/25، 3/6 درصد از مساحت منطقه در کلاس های خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, زمین لغزش, پهنه بندی, حوزه آبریز سد شیرن دره, AHP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047931,
author = {احمدیان مقدم, رضا and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مطالعه موردی: حوضه آبریز سدشیرین دره},
booktitle = {اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار،},
year = {2014},
location = {همدان،, ايران},
keywords = {زمین لغزش، پهنه بندی، حوزه آبریز سد شیرن دره، AHP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مطالعه موردی: حوضه آبریز سدشیرین دره
%A احمدیان مقدم, رضا
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار،
%D 2014

[Download]