زمین پویا-Geodynamics Research International Bulletin, دوره (2), شماره (2), سال (2014-6) , صفحات (20-31)

عنوان : ( تاثیر دو نقشه زمین لغزش تهیه شده از منابع متفاوت بر روی نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، مطالعه موردی: حوزه آبریز بابل‏رود )

نویسندگان: مریم فتاحی بندپی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اصلی ترین لایه های اطلاعاتی مورد استفاده در بسیاری از روش های پهنه بندی خطر زمین لغزش، نقشه زمین لغزش های موجود در منطقه مورد مطالعه است.در این پژوهش با توجه به اهمیت این لایه اطلاعاتی به بررسی و مقایسه دو لایه زمین لغزشی بدست آمده از دو منبع مختلف پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, پهنه بندی خطر زمین لغزش, نقشه زمین لغزش های موجود, عکس های هوایی, حوزه آبریز بابل رود, البرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048075,
author = {فتاحی بندپی, مریم and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {تاثیر دو نقشه زمین لغزش تهیه شده از منابع متفاوت بر روی نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، مطالعه موردی: حوزه آبریز بابل‏رود},
journal = {زمین پویا-Geodynamics Research International Bulletin},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {June},
issn = {2345-4997},
pages = {20--31},
numpages = {11},
keywords = {پهنه بندی خطر زمین لغزش، نقشه زمین لغزش های موجود، عکس های هوایی، حوزه آبریز بابل رود، البرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دو نقشه زمین لغزش تهیه شده از منابع متفاوت بر روی نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، مطالعه موردی: حوزه آبریز بابل‏رود
%A فتاحی بندپی, مریم
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J زمین پویا-Geodynamics Research International Bulletin
%@ 2345-4997
%D 2014

[Download]