پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27

عنوان : ( اثر سطوح مختلف تریتیکاله در جیره با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد تولیدی و وزن نسبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی )

نویسندگان: ابراهیم ابراهیمی , سعید سبحانی راد , حیدر زرقی , صالحی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف تریتیکاله با و بدون افزودن مکمل آنزیمی، 240 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک

کلمات کلیدی

, بلدرچین, تریتیکاله, دستگاه گوارش, عملکرد تولیدی, مکمل آنزیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048142,
author = {ابراهیم ابراهیمی and سعید سبحانی راد and زرقی, حیدر and صالحی فر},
title = {اثر سطوح مختلف تریتیکاله در جیره با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد تولیدی و وزن نسبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی},
booktitle = {پژوهشهای نوین در علوم دامی},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بلدرچین، تریتیکاله، دستگاه گوارش، عملکرد تولیدی، مکمل آنزیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف تریتیکاله در جیره با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد تولیدی و وزن نسبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی
%A ابراهیم ابراهیمی
%A سعید سبحانی راد
%A زرقی, حیدر
%A صالحی فر
%J پژوهشهای نوین در علوم دامی
%D 2015

[Download]