پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27

عنوان : ( اثر سطوح مختلف لیزین قابل هضم بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار در هفته ی 32 تا 44 )

نویسندگان: رضا اکبری مقدم کاخکی , ابوالقاسم گلیان , حیدر زرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینهی لیزین قابل هضم بر شاخصهای عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار آزمایشی در قالب

کلمات کلیدی

, لیزین قابل هضم, مرغان تخمگذار, عملکرد تولیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048144,
author = {اکبری مقدم کاخکی, رضا and گلیان, ابوالقاسم and زرقی, حیدر},
title = {اثر سطوح مختلف لیزین قابل هضم بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار در هفته ی 32 تا 44},
booktitle = {پژوهشهای نوین در علوم دامی},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {لیزین قابل هضم، مرغان تخمگذار، عملکرد تولیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف لیزین قابل هضم بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار در هفته ی 32 تا 44
%A اکبری مقدم کاخکی, رضا
%A گلیان, ابوالقاسم
%A زرقی, حیدر
%J پژوهشهای نوین در علوم دامی
%D 2015

[Download]