دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک , 2015-01-22

عنوان : ( اثر متقابل اتم در حال حرکت و حفره از طریق گذارهای تک فوتونه و دو فوتونه )

نویسندگان: حکیمه جاقوری , محسن سربیشه ئی , کورش جاویدان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی دینتمیک در هم تنیدگی و خلوص در سیستمی متشکل از دو کیوبیت (اتم ئو ترازه) متحرک مستقل، که هر کدام با میدان همدوس کاواک خ.د از طریق گذارهای تک فوتونه و دو فوتونه در حال برهمکنش هستندة در شرایط مختلف می پردازیم.

کلمات کلیدی

, کیوبیت, درهم تنیدگی, خلوص, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048722,
author = {جاقوری, حکیمه and سربیشه ئی, محسن and جاویدان, کورش},
title = {اثر متقابل اتم در حال حرکت و حفره از طریق گذارهای تک فوتونه و دو فوتونه},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیوبیت، درهم تنیدگی، خلوص، مدل جینز-کامینگز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر متقابل اتم در حال حرکت و حفره از طریق گذارهای تک فوتونه و دو فوتونه
%A جاقوری, حکیمه
%A سربیشه ئی, محسن
%A جاویدان, کورش
%J دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
%D 2015

[Download]