نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2015-05-18

عنوان : ( بوم شناسی دیرینه و بررسی نحوه استقرار براکیوپودهای ووچیاپینگین (جلفین) در برشهای چینه شناسی شمال باختر ایران )

نویسندگان: عباس قادری , آرزو صادقی , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لایه های جلفا در شمال باختر ایران، دربردارنده تنوع خوبی از براکیوپودهای ووچیاپینگین (جلفین) پیشین ـ پسین هستند. در این پژوهش به مطالعه بوم شناسی دیرینه و نحوه استقرار این بی مهرگان دریایی در کف بستر و ارتباط آن با محیط رسوبی دیرینه پرداخته شده است. در این راستا، 529 نمونه کاملاً برجا از برشهای چینه شناسی دره اصلی کوههای علی باشی و زال جمع آوری شدهاند. شناسایی 5 الگوی مختلف جایگیری براکیوپودها و ارائه تفسیری از چگونگی انرژی محیط مهمترین دستاوردهای این پژوهش هستند.

کلمات کلیدی

, براکیوپود, استقرار, ووچیاپینگین, زال, علی باشی, بوم شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048953,
author = {قادری, عباس and آرزو صادقی and عاشوری, علیرضا},
title = {بوم شناسی دیرینه و بررسی نحوه استقرار براکیوپودهای ووچیاپینگین (جلفین) در برشهای چینه شناسی شمال باختر ایران},
booktitle = {نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {براکیوپود، استقرار، ووچیاپینگین، زال، علی باشی، بوم شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بوم شناسی دیرینه و بررسی نحوه استقرار براکیوپودهای ووچیاپینگین (جلفین) در برشهای چینه شناسی شمال باختر ایران
%A قادری, عباس
%A آرزو صادقی
%A عاشوری, علیرضا
%J نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2015

[Download]