پژوهش های مدیریت و حسابداری, شماره (7), سال (2015-1) , صفحات (86-102)

عنوان : ( بررسی فرآیند برون سپاری کار در سازمان‌ها و مدلی برای حل تاخیر در تحویل کارهای برون سپاری شده )

نویسندگان: کامل میلانی شیروان , مجتبی ماموریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی، برون سپاری کارها را به عنوان تصمیمى موثر و راهبردى مورد توجه قرار داده‌اند و مبنای این کار را در مزایایی مانند کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت خدمات و دستیابی به فناوری‌های نوینی که قبلاً در سازمان قابل دستیابی نبوده‌اند قرار داده‌اند. با این وجود،گاهی شرایطی بوجود می‌آید که در آن شرایط برون سپاری با مخاطره مواجه می‌شود و نتایج نامطلوب و غیرمنتظره‌ای به بار می‌آورد، به گونه‌ای که سازمان را از تعالی در مسیر راهبردى خود منحرف می‌سازد. مقاله حاضر حاصل پژوهشی است با هدف شناسایی علل تاخیر در تحویل پروژه‌هایی که برون سپاری می‌شوند. تحقیق مذکور از نوع تحقیقات کاربردی بوده و چارچوب کلی آن در ابعاد سه گانه معرفی فرآیند‌ برون سپاری کار، آسیب شناسی برون سپاری و بررسی و تحلیل علل تاخیر دسته بندی شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی مستندات مکتوب و الکترونیکی در کتابخانه‌ سازمان‌ و نیز شبکه اطلاع رسانی بین المللی (اینترنت) انجام شده است. نتایج تحقیق ، کلیه فرآیندهای واگذاری کار در برون سپاری را معرفی نموده و مدلی ساده را جهت جلوگیری از تاخیر در تحویل پروژه‌ها ارائه می‌نماید

کلمات کلیدی

, برون سپاری, ضرورت, معایب, تاخیر در تحویل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049086,
author = {میلانی شیروان, کامل and ماموریان, مجتبی},
title = {بررسی فرآیند برون سپاری کار در سازمان‌ها و مدلی برای حل تاخیر در تحویل کارهای برون سپاری شده},
journal = {پژوهش های مدیریت و حسابداری},
year = {2015},
number = {7},
month = {January},
issn = {3854-2423},
pages = {86--102},
numpages = {16},
keywords = {برون سپاری، ضرورت، معایب، تاخیر در تحویل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فرآیند برون سپاری کار در سازمان‌ها و مدلی برای حل تاخیر در تحویل کارهای برون سپاری شده
%A میلانی شیروان, کامل
%A ماموریان, مجتبی
%J پژوهش های مدیریت و حسابداری
%@ 3854-2423
%D 2015

[Download]