کنفرانس فیزیک ایران , 2015-08-24

عنوان : ( بررسی خواص ترابردی نانوریبون های دسته صندلی گرافدین )

نویسندگان: بشرا قنبری شوهانی , محمود رضائی رکن آبادی , احمد کمپانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از محاسبات اصول اولیه خواص ساختاری و الکترونیکی نانونوار-های دسته صندلی گرافدین(AGDYNRs) با پهنای متفاوت(n=1,2,3)بررسی شده است. نتایج نشان می-دهند که همه نمونه¬ها رفتار نیمرسانایی دارند به طوری که با افزایش پهنای نانونوار اندازه گاف نواری کاهش می¬یابد. به علاوه، خواص الکتریکی نانونوارهای گرافدین که بین دو نانونوار گرافنقرار گرفته¬اند مطالعه شده است. یافته¬های این تحقیق نشان می¬دهند کهدر زیر ولتاژ آستانه جریان تقریبا صفر است و با افزایش ولتاژ، پنجره بایاس بازشده ودرنتیجهجریانافزایشمی¬یابد.بین سه ساختار بررسی شده، بیشترین جریان محاسبه شده مربوط به نانونوار با n=3 است.

کلمات کلیدی

, دسته صندلی گرافدین, خواص الکتریکی, DFT, NEGF
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049162,
author = {قنبری شوهانی, بشرا and رضائی رکن آبادی, محمود and کمپانی, احمد},
title = {بررسی خواص ترابردی نانوریبون های دسته صندلی گرافدین},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دسته صندلی گرافدین، خواص الکتریکی،DFT، NEGF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ترابردی نانوریبون های دسته صندلی گرافدین
%A قنبری شوهانی, بشرا
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A کمپانی, احمد
%J کنفرانس فیزیک ایران
%D 2015

[Download]