اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران , 2014-10-29

عنوان : ( مطالعه زمین شناسی مهندسی سایت پیشنهادی جهت احداث سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر )

نویسندگان: احسان نارویی , غلامرضا لشکری پور , جعفررهنماراد , امین ناروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، رودخانه سرمیچ در استان سیستان و بلوچستان به دلیل دارا بودن شرایط اقلیمی خشک، همینطور شرایط خاص زمین شناسی، از پتانسیل مناسبی برای ساخت سد زیرزمینی برخوردار می باشد. این رودخانه جهت مطالعه مقدماتی برای یافتن مناطق مستعد برای ساخت سد زیرزمینی، انتخاب گردید. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ها و آنالیز های منطقه ای، مدل های ارتفاعی رقومی، اطلاعات ماهواره ای، خصوصیات هیدرولوژیکی و هواشناسی در نرم افزار های مناسب به خصوص GIS بصورت سنجش از دور، مورد بررسی میدانی قرار گرفت. برای مطالعات تکمیلی ویژگی های زمین شناسی مهندسی، گزینه پیشنهادی نیز مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده تکیه گاه های گزینه پیشنهادی بر روی لایه های شیلی ماسه ای به سن کرتاسه بالایی و واحد های سنگی با ردیف های ماسه سنگی شیلی و سنگ آهک های با سن کرتاسه بالایی تشکیل شده و لایه ها دارای خوردشدگی زیاد می باشند. از نظر آب بندی شرایط مناسب است. دانه بندی خاک GM-SM تعیین شده که نشان دهنده خاک درشت دانه با لایه های سیلتی می باشد. شیب و ضخامت مناسب آبرفت در محل محور سد و کیفیت مطلوب آب قنات روستای بالادست محور انتخابی، نشان دهنده مناسب بودن گزینه پیشنهادی جهت احداث سد زیرزمینی بر روی این رودخانه است.

کلمات کلیدی

, سایت مناسب, GIS , سیستان و بلوچستان, رودخانه سرمیچ, خصوصیات زمین شناسی مهندسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049205,
author = {احسان نارویی and لشکری پور, غلامرضا and جعفررهنماراد and امین ناروئی},
title = {مطالعه زمین شناسی مهندسی سایت پیشنهادی جهت احداث سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر},
booktitle = {اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {سایت مناسب، GIS ، سیستان و بلوچستان، رودخانه سرمیچ، خصوصیات زمین شناسی مهندسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه زمین شناسی مهندسی سایت پیشنهادی جهت احداث سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر
%A احسان نارویی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A جعفررهنماراد
%A امین ناروئی
%J اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران
%D 2014

[Download]