سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09

عنوان : ( کنترل کیفیت مواد غذایی با روش های شناسایی سریع قارچ ها و مایکوتوکسین ها در محصولات کشاورزی )

نویسندگان: هدیه داودی مقدم , محمد سهرابی بالسینی , ایدین ماه تابانی , سارا کمالی , علیرضا وسیعی , محمدرضا عدالتیان دوم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از محصولات کشاورزی و غذایی در طول برداشت، نگهداری، جابه جایی و فرآیند با قارچ های توکسین زا و همچنین مایکوتوکسین ها آلوده می شوند. مایکوتوکسین ها از لحاظ ساختاری متنوع هستند و هرکدام مسیرهای بیوسنتز متعددی دارند. آفلاتوکسین ها جز یکی از سمی ترین مایکوتوکسین ها شناخته شده است که باعث ایجاد سرطان در انسان و دام می شود. شناسایی سریع و تعیین مقدار دقیق قارچ ها و مایکوتوکسین آن ها در محصولات کشاورزی و مواد غذایی فرآیند شده به منظور تضمین ایمنی و کیفیت مواد غذایی ضروری است. این مقاله به بررسی روش ها و تکنولوژی های جدید برای آنالیز مایکوتوکسین ها شامل شناسایی ایمنولوژیکی، هیبریداسیون نوکلئیک اسید، انواع PCR، ژن بیوسنتز مایکوتوکسین و روش های ترکیبی برای شناسایی قارچ ها و مایکوتوکسین ها و مزایا و محدودیت های هر روش می پردازد.

کلمات کلیدی

, مایکوتوکسین, ایمنی و کیفیت, PCR, شناسایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049429,
author = {داودی مقدم, هدیه and سهرابی بالسینی, محمد and ماه تابانی, ایدین and کمالی, سارا and وسیعی, علیرضا and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {کنترل کیفیت مواد غذایی با روش های شناسایی سریع قارچ ها و مایکوتوکسین ها در محصولات کشاورزی},
booktitle = {سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مایکوتوکسین، ایمنی و کیفیت، PCR، شناسایی سریع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل کیفیت مواد غذایی با روش های شناسایی سریع قارچ ها و مایکوتوکسین ها در محصولات کشاورزی
%A داودی مقدم, هدیه
%A سهرابی بالسینی, محمد
%A ماه تابانی, ایدین
%A کمالی, سارا
%A وسیعی, علیرضا
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
%D 2015

[Download]