عرفان اسلامی, دوره (11), شماره (43), سال (2015-6) , صفحات (121-141)

عنوان : ( بررسی معانی سفر آفاقی و دستاوردهای آن از منظر عرفای مسلمان )

نویسندگان: وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عرفان اسلامی با استناد به آیه شریفه «سَنُریهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فی‏ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» سفر به دو مرتبه «سفر آفاقی» و «سفر انفسی» تقسیم شده است. سفر آفاقی عبارت از سفری است که طی آن مسافر و سالک به سیر و سلوک در عوالم ظاهری و مراتب بیرون از نفس انسان می‌پردازد. در مقابل این سفر ظاهری، سفر باطنی است که در آن انسان سالک به سیر و سلوک در مراتب نفس خویش می‌پردازد و از آن جا که تمامی مراحل این سفر در نفس سالک و نه بیرون از آن محقق می‌گردد از آن به سیر انفسی تعبیر می‌گردد. از منظر برخی از عرفا، سفر آفاقی به دلیل تقدم وجود مرتبه آفاق بر انفس و ظهور تفصیلی آیات حضرت حق در مرتبه آفاق، بر سفر انفسی تقدم دارد. هر چند در نگاه اولیه، رایج‌ترین معنایی که از سیر در آفاق در متون عرفانی مطرح شده است، سیر و سفر در شهرها و مناطق مختلف است اما به نظر می‌رسد که معانی دقیق‌تر و عمیق‌تری از سیر در آفاق در عرفان اسلامی قابل طرح است. در این مقاله ضمن بیان معنای رایج و متداول از سیر آفاقی و اشاره به دستاوردهای آن در مسیر سلوک معنوی، تلاش شده است تا با استناد به مبانی هستی‌شناسانه در عرفان اسلامی و نیز توجه به معانی عمیق‌تری که آیه شریفه بدان اشاره دارد، مراتب دیگری از سیر آفاقی در عرفان اسلامی مطرح شود.

کلمات کلیدی

, سیر در آفاق, سیر در انفس, عالم صغیر, عالم کبیر, ظهور تفصیلی, ظهور اجمالی, حقیقت محمدیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049565,
author = {فخار نوغانی, وحیده},
title = {بررسی معانی سفر آفاقی و دستاوردهای آن از منظر عرفای مسلمان},
journal = {عرفان اسلامی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {43},
month = {June},
issn = {2008-0514},
pages = {121--141},
numpages = {20},
keywords = {سیر در آفاق، سیر در انفس، عالم صغیر، عالم کبیر، ظهور تفصیلی، ظهور اجمالی، حقیقت محمدیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی معانی سفر آفاقی و دستاوردهای آن از منظر عرفای مسلمان
%A فخار نوغانی, وحیده
%J عرفان اسلامی
%@ 2008-0514
%D 2015

[Download]